O mnie

Witam tu ja. Jesli chodzi o mnie to…Choć według podstawowego zawodu magistra ekonomii, a ja przez wiele lat pracował w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, mój sposób życia ostatecznie ustalił, i ten, profesjonalistą, a dziś jestem w pełni poświęcony naszej pracy.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat stale, poprzez różne warsztaty, kursy i seminaria educiram do pracy terapeutycznej z ludźmi (relacje emocjonalne i docelowej komunikologija itp), tak wiec jestem coachem życia.

Jak ja użytkownikom pomocy w ich przekształcaniu, w pracy bardzo często używam i różne duchowe techniki, przez które użytkownicy pomagam rozwiązywać konwencji, które ze sobą niosą z niektórych poprzednich wypraw.